DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe: 29 Sefer 1334 – 24 Kânûn-i evvel 1331 – 6 Ocak 1916 Numara; 123 / 74 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Son haftaya ait posta      Bu hafta zarfında

Read more ›

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915 Anafartalar’dan. . . Firar ——————————————— Hakkımızda taltifat tergibkârânede bulunan Tasvir refikimize arzı şükran ederiz. Penc-şenbih: 22 Sefer 1334 – 17 Kânûn-i evvel 1331 – 30 Aralık 1915 Numara; 122 / 73 Son haftaya ait posta: * * *           Gerek insaniyetkâr bir emel ile harbin hitamını arzu edenler

Read more ›

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915 Pencişenbe: 15 Sefer 1334 / 10 Kânûn-ı evvel 1331 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 121 / 72 Irak kumandan muhteremi Nureddin Bey (Nureddin İbrahim Konyar)   Son haftaya ait posta:      Bundan dört hafta evvel intişar eden mecmuamızın yine bu sütunlarında itilafçıların Yunanistan’dan almış oldukları cevabi notaya bir

Read more ›