DONANMA MECMUASI 16 / Haziran.1911

DONANMA MECMUASI 16  –  Haziran.1911  ZATI ŞAHANENİN SELANİKDE KARAYA CIKIP DAİREYİ HÜKÜMETE TEŞRİFLERİ. PADİŞAHIN SEYAHATİ VE ÖVÜNÇ HİSSİ      Osmanlı tarihinin 1327 senesine ait sayfanın kritiği kayıt edeceği muazzam hadisat meyanında emin olmalıyız ki sevgili ve büyük padişahımızın Rumeli seyahati en ön safı işgal edecektir.       Osmanlı padişahları bir zamanlar saf harbin önünde yalın kılıç

Read more ›

DONANMA MECMUASI 11 / Ocak.1911

DONANMA MECMUASI 11  –  Ocak.1911 SEVGİLİ DONANMAMIZ İANESİNE DEFATEN ÜÇ YÜZ LİRA İATASIYLA İBRAZI CEMİYET VATANPERVERANE EYLEYEN SAROZ EŞRAFINDAN BELEDİYE REİSİ AKİL BEY EFENDİ HAZRETLERİ. <matbaayı Hayriye > ve şürekası SİYASETTEN HİSSEYİ İSTİFADE <<Fi l hakika kuvveyi bahriyemizin tezyidine  tehalük gösteriyoruz.  Fakat bunun bir maksat  tecavüzkâraneye matuf olduğunu kim iddia  edebilir?  Her devlet asayiş ve

Read more ›