DONANMA MECMUASI 9 / Kasım.1910

DONAMMA MECMUASI 9  –  Kasım.1910 GAZİ BARBAROS HAYRETTİN  Osmanlı milleti necibesinin hamiyet ve mürüvetine istinaden açılan ianeyi milliyeye 1000 lira ihda ve namı hüviyetini dahi ketum ve ihfa suretiyle izhar mahviyet eyleyen vatanın hamiyetperver evladı Kudüslü kardeşimize dananmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti millet Osmaniye namına alenen beyanı takdirat ve teşekkürat eyler. Matbaayı Hayriye ve şürekâsı. MÜSLÜMANLARIN

Read more ›

DONANMA MECMUASI 8 / Ekim.1910

mega millions DONANMA MECMUASI 8  –  Ekim 1910 BİR OSMANLI DREADNOUGHT’U Donanma ianesine beş yüz lira kıymetinde  bir çift Macar beygiriyle  Fransız mamulatı bir adet  fayton ihda ederek  ibrazı muavenet eyleyen cevahirci zade Abdüllatif bey.  MUAYYEN VE KATİ BİR PROGRAM LAZIM  Muaveneti milliye cemiyeti Üsküdar şubesi reis sanisi Doktor Umur Ata paşa Ali Şükrü Sayfa:

Read more ›