DONANMA MECMUASI 15 / Mayıs.1911

DONANMA MECMUASI 15  –  Mayıs.1911  DONANMAMIZ MENFAATİNE BEYKOZ TENEZZÜHÜNDE MUZAYEDE İÇİN KIYMETTAR PIRLANTALI BİR AĞIZLIK HEDİYE EDEN HARBİYE NAZIR MUHTEREMİ MAHMUT ŞEVKET PAŞA HAZRETLERİ  Sıratı müstakim matbaası HUŞE-ÇİN       560000.- lira – meşrutiyet – lev fen beyanatı – ilk Avusturya dretnotu.      Vatandaşlar ile vatandaşça hasbıhal etmekten zevkli ne vardır?  Mecmuanın bu kısmındaki bu nevi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 13 / Mart.1911

DONANMA MECMUASI 13  –  Mart.1911   BAHRİYE NAZIRI MAHMUD MUHTAR BEY EFENDİ HAZRETLERİ. BİR SENE SONRA 1326 senesi martı idi.  donanma cemiyetini kuran hamiyetli millet karşısında dembesteyi hayret oldu.  Çünkü tarih teşkilinden dokuz ay geçtiği halde hayatı mevcudiyeti milletin atiyi şevkatine delalet edecek bir mahiyeti iktisap eylemiş idi.  işte o zaman hissiyatı iftihar ve şükranına mecmuasını

Read more ›

DONANMA MECMUASI 10 / Aralık.1910

 DONANMA MECMUASI 10  –  Aralık.1910   DONANMAMIZ İÇİN AÇILAN İANEYİ MİLLİYEYE BİN LİRAYI MÜTECAVİZ BİR MEBLAĞ İATA EDEREK İBRAZI SEMÂHAT VATAN PERVERANE EYLEYEN DEBRE MEBUS MUHTEREMİ MERHUM İSMAİL BEY ZADE FUAT BEY EFENDİ HAZRETLERİ. “Matbaayı Hayriye” ve şürekâsı. Sayfa: 865 EN DOĞRU SÖYLEYEN RAKAMDIR Bu millet muazzama ve muhtereminin âmin ve itimadına mazhariyet gibi cihan

Read more ›

ÇOCUK HİKAYELERİ

  Güzel hikâyeler altın kitaplar : 5 Amerika’nın en meşhur çocuk kitaplarından: ALTINİŞ ____*****____ İngilizceden mütercimi; Nilüfer Baha —–*******—– Satış yeri: Maarif kitap hanesi İstanbul: babı âli caddesi 1927 Güzel hikâyeler altın kitaplar: 5   Mekteplilere resimli güzel hikâyeler: ALTIN KİTAPLAR Sayfa:2   İngilizce mukaddimesi “ Altın kitaplar “ serisi, tedriç usulüne riayet edilerek meydana

Read more ›