DONANMA MECMUASI 108 / 59 16 Eylül 1915

DONANMA MECMUASI 108 / 59   16 Eylül 1915 Pencüşenbe – Eylül 3 / zilka’de 7                                                numara 108 / 59 Bahası 40 paradır                                       matbuayı Hayriye ve şürekâsı 7 zilk’de 1333 – 3 Eylül 1331 – 16 Eylül 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – numarası; 108 / 59 Alman savleti önünde Rus sürüleri kaçarken Lehistan bozgunu.. ********************************************************

Read more ›

DONANMA MECMUASI 107/58 2 Eylül 1915

DONANMA MECMUASI 107/58   2 Eylül 1915 Pencüşenbe – Ağustos 20 – Şevval 22                                                 numara 106 – 58 Bahası 40 paradır                       [matbuayı Hayriye ve şürekâsı 22 Şevval 1333 – 20 Ağustos 1331 – 2 Eylül 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – no: 107 / 58 Tesir-i cihad: Akıncılarımız sahili tarassud ederlerken. . ******************************************************** – mecmuamızın mîâd

Read more ›

DONANMA MECMUASI 103/53 8,Temmuz,1915

DONANMA MECMUASI 103/53 8,Temmuz,1915   Perşembe: 25,Şaban,1333 – 25,Haziran,1331 – 8,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 103 / 53 Hatırat: Libau yolunda Alman mitralyözleri ******************** Galiçya – Çanakkale <> <> <>      Garb sahne-i harbinde Fransızlar nevmîd-âne bir savletle hâlâ hakikati anlamak istemeyen kafalarını Alman siperlerine vururken, şarkta Galiçya’da moskof sürüleri muzaffer Almanya –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 100 / 50 17,HAZİRAN,1915

DONANMA MECMUASI 100 / 50       17,Haziran,1915 17,Haziran,1915 – 4,Haziran,1331 – 4,Şaban,1333 Donanma mecmuasının haftalık gazetesidir. Numarası 100/50 Cihâd-ı ekberin te’sirâtı: İran’da Kirmanşah konsoloshanesini muhafazaya me’mur olan Hintli asâkir-i müslimenin mücâhidin Osmaniye ye iltihakından sonra alınan resimlerdir ki, ilk sütunumuzu tezyin ediyoruz. >>>>><*> <*> <*> <*> <*> <*> <*><<<<< İKİNCİ SENE         Bi-tevfikıhi Teâlâ mecmû’a; Şekl

Read more ›